PNL (PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA)
explora amb el ratolí

 

PROGRAMACIÓ

NEUROLOGIA

LINGÜÍSTICA

 

3. LINGÜÍSTICA:

a) Comunicació i sintonia

Per comunicació entenem la transmissió d'informació d'un organisme a un altre, bé sigui per via lingüística, bé sigui per mitjà d'altres canals. Estudis realitzats conclouen que en la comunicació, més del 50 % de la informació circula per vies no verbals, sinó corporals (mirades, gestos, moviments, postures…).

La comunicació no serveix únicament per expressar fets o vivències, sinó també per exercir una determinada influència en el receptor, el qual, al seu torn, verbalment o no, exercirà una influència en el comunicador, ara convertit també en receptor.

Se sap que una cosa és el que volem comunicar, una altra molt diferent és el que comuniquem i més diferent encara és el que el receptor entén.

L'excel·lència en la comunicació suposa aconseguir la màxima semblança possible entre els tres termes anteriors. Per a això, cal aconseguir una bona sintonia entre les persones implicades en la comunicació. Aquesta sintonia o “rapport” s'aconsegueix atenent a tots els sistemes representacionals implicats en l'acte mateix de la comunicació.

Algunes formes de manifestar sintonia es basen en:

  • Expressions facials
  • Postures
  • Moviments corporals
  • Respiració
  • Expressions lingüístiques (volum, to, entonació, ritme…), etc.

Comunicar no només és expressar amb la major fidelitat el missatge que ens proposem transmetre, sinó també saber “com” el nostre interlocutor podrà entendre'ns millor. Aquesta premissa és fonamental en tots els àmbits de la nostra vida. La PNL ens ajuda a entrar en sintonia amb una persona, seguint tres fases:

1. Etapa de calibratge
2. Etapa de modelatge
3. Etapa d'influència


    anterior         següent