PNL (PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA)
explora amb el ratolí

 

PROGRAMACIÓ

NEUROLOGIA

LINGÜÍSTICA

 

2. NEUROLOGIA:

a) Els sistemes representacionals

Basats en l'arquitectura neurofisiològica de l'individu, hi ha 3 sistemes representacionals primaris i 2 sistemes secundaris, que actuen com a finestres o canals a través dels quals rebem els estímuls de l'ambient. Aquests sistemes es coneixen amb les sigles VAC o VACOG i són: el visual, l'auditiu i el cinestèsic (els tres primaris), i l'olfactiu i el gustatiu (els secundaris).

En la PNL s'estudien únicament els tres sistemes primaris, perquè són els més usats en la comunicació humana (encara que hi ha cada vegada més estudis que demostren la importància del sistema olfactiu; per exemple, en les relacions de parella).

Es parla de sistemes representacionals ja que, encara que en si mateixos són canals perceptius, estructurem el nostre concepte de realitat a través de les experiències rebudes a través de cadascun d'aquests canals. Encara que una persona sense discapacitats té sempre oberts els tres sistemes representacionals, tots tenim tendència a usar uns més que altres i a gestionar la comunicació utilitzant-los de diferent manera.

Quan recordem una determinada experiència afegim de forma seqüencial o simultània les diferents impressions percebudes a través d'aquests canals representacionals. Així, quan algú descriu una experiència, potser donarà més importància (de manera conscient o no) a la temperatura de l'ambient, els colors del cel o a la remor del vent entre les branques dels arbres. El conjunt de representacions que la nostra neurologia filtra defineix l'experiència d'una manera completament personal.

Conèixer i sintonitzar amb el sistema representatiu d'una persona és fonamental per millorar la nostra sintonia amb ella i, per tant, la comunicació.


    anterior         següent