PNL (PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA)
explora amb el ratolí

 

PROGRAMACIÓ

NEUROLOGIA

LINGÜÍSTICA

 

1. PROGRAMACIÓ:

a) Mapes i subjectivitat

“El mapa no és el territori”. La frase d'Alfred Korbzybski (1933) és fonamental per comprendre com construïm la nostra visió del món. Hi ha una realitat externa a nosaltres i hi ha una representació de l'esmentada realitat. Cada ésser humà construeix una realitat que li és afí, d'acord amb l'experiència i a com ha après a donar-li significat. Cada persona construeix esquemes a partir de valors i creences, que són la bastida sobre la qual construeix la seva percepció del món, per això hi ha tantes “realitats” com persones la perceben.

Hi ha tota una sèrie de filtres a través dels quals percebem la realitat:

  • Biofisiològics: impliquen diferents qualitats de visió, audició i sensibilitat a l'ambient.
  • Culturals: els filtres culturals són resultat de l'aprenentatge i actuen sovint en forma de moralitat imposada.
  • Individuals: són resultat de les nostres experiències i tenen relació directa amb la nostra reactivitat emocional.
  • Lingüístics: bàsicament són de tres tipus diferents:
    • Omissió
    • Generalització
    • Distorsió

    anterior         següent