PNL (PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA)
explora amb el ratolí

 

PROGRAMACIÓ

NEUROLOGIA

LINGÜÍSTICA

 

Orígens

A mitjans dels anys 70, John Grinder, professor de lingüística de la Universitat de Santa Creu, Califòrnia, i Richard Bandler, informàtic i psicoterapeuta, van decidir realitzar un estudi amb la finalitat de buscar els punts en comú de diferents psicoterapeutes de gran prestigi en aquell moment. Ells van prendre com a models de l'excel·lència a:

1. Fritz Perls, creador de la teràpia Gestalt.
2. Virginia Satir, psiquiatra familiar, experta en sistemes de representació i connotació positiva dels símptomes en l'àmbit de la família.
3. Milton Erikson, metge i hipnoterapeuta, creador de la hipnosi que porta el seu nom (eriksoniana), especialista a establir connexions amb el llenguatge metafòric i simbòlic de l'inconscient.

A partir dels punts en comú que van trobar entre aquests tres grans terapeutes i la gran influència que també va exercir en ells Gregory Bateson, antropòleg, especialista en comunicació humana i teoria de sistemes, van establir els fonaments d'una disciplina que van convenir en anomenar Programació Neurolingüística. Aquest enfocament descobreix models útils basats en l'experiència, més que no pas en la teorització i la formulació d'ideologies, per la qual cosa sol complementar-se perfectament amb molts altres enfocaments terapèutics i humanístics.


     anterior         següent