PNL (PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA)
explora amb el ratolí

 

PROGRAMACIÓ

NEUROLOGIA

LINGÜÍSTICA

 

Què és la PNL?

La definició donada als seus inicis pels seus fundadors, Richard Bandler i John Grinder, és: "La disciplina que estudia l'experiència subjectiva", en altres paraules: el mapa amb el qual percebem el món i ens comprenem a nosaltres mateixos. Una altra possible definició fa referència a la PNL com a l'art i la ciència de l'excel·lència en la comunicació intrapersonal i interpersonal.

D'una banda, la PNL ens ajuda a identificar el nostre estat psicològic actual, és a dir, com pensem, sentim i actuem, i quins resultats obtenim amb això. D'altra banda, ens aporta estratègies i eines per aconseguir veure acomplerts, a través del modelatge, els objectius desitjats. En altres paraules, ens permet potenciar la nostra creativitat, millorar la comunicació i resoldre conflictes afectius.

La PNL ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos i facilita el canvi dels nostres patrons cognitius i conductuals. A més, ens permet integrar i harmonitzar els nostres interessos, creences i valors –freqüentment en conflicte–, per desenvolupar al màxim el nostre potencial. Som PNL!

A qui li interessa la PNL?

  • Als professionals de la comunicació, l'ensenyament, l'educació i la salut.
  • Als comunicadors professionals: directius, comercials, publicistes.
  • A totes les persones interessades en l'autoconeixement i el creixement personal, que desitgin desenvolupar i optimitzar els seus recursos personals.

Les sigles PNL

PROGRAMACIÓ: Es refereix al conjunt d'estratègies, resultat de l'aprenentatge que hem realitzat al llarg de la nostra vida, que constitueixen el nostre particular mapa cognitiu. Aquest mapa actua a manera de software psicològic i defineix la nostra particular manera de percebre sensorialment la realitat i d'organitzar i processar les seves representacions.

NEURO: L'aprenentatge es realitza sobre un substrat neurològic que és el nostre Sistema Nerviós Central (SNC). El SNC és l'arquitectura biològica i fisiològica on s'emmagatzema i s'organitza la informació i les experiències rebudes, en forma de memòria. La neurologia seria el hardware de la nostra estructura psicològica; un hardware, no obstant això, mal·leable, dinàmic i en constant transformació.

LINGÜÍSTICA: Es refereix al codi que utilitzem per emmagatzemar i recuperar la informació. El llenguatge, tant verbal com no verbal, opera com a segona representació de l'experiència subjectiva i és el vehicle de la comunicació. Amb el llenguatge donem sentit i significat a la realitat, al que els nostres canals sensorials perceben. Amb el llenguatge re-construïm l'experiència.

         següent