ENNEATIPUS

Enneatipus 1 Enneatipus 2 Enneatipus 3 Enneatipus 4 Enneatipus 5 Enneatipus 6 Enneatipus 7 Enneatipus 9 Enneatipus 8

Polsa sobre cada enneatipus per veure les seves característiques

Tipus 9: El conciliador

Característiques essencials: tranquil, previsible i bondadós. Relaxat, de vegades en excés, caient en la passivitat i la indolència. És acomodatiu i humil. Sap escoltar i ajudar a la gent. Afectuós, complaent i tol.lerant, pot arribar a transigir per a mantenir la pau. És bon mediador per la facilitat que té de posar-se a la pell dels altres.

Valors: Acceptació, aplom, equanimitat, receptivitat, paciència.

Passió: la mandra. És la resistència a aprofundir en sí mateix, a escoltar-se i a triar un camí. Decideix per eliminació, les circumstàncies són les que decideixen. Vol que tot estigui programat i s’aferra al que li resulta familiar.

Por bàsica: el conflicte. Per a evitar-lo anestesien les seves necessitats i sentiments. Minimitzaran qualsevol cosa que els inquieti.

Orientació psicològica: buscar l’harmonia, encara que això vagi en contra de les seves necessitats. Necessita preservar l’estabilitat interior i la pau mental. No suporta la pressió externa. La seva fixació és l’oblit de si mateix.

Mecanisme de defensa: la narcotització. Per a evitar entrar en conflicte amb els altres el millor és no donar-se importància i assumir com a propis els criteris i opinions aliens.

Missatge del superego: “El món em rebutja quan expresso la meva opinió. Tinc valor o estic bé mentre els que m’envoltin siguin bons i estiguin bé.”

NIVELLS DE DESENVOLUPAMENT:

NIVELLS
VALORS
DENOMINACIÓ
1 - Alliberament
Aplom: Serenitat
El senyor de si mateix
2 - Capacitat psicològica
Receptivitat: "Soc pacífic"
El pacífic receptiu
3 - Valor social
Estabilitat: Generositat
El conciliador encoratjador
4 - Desequilibri
Comoditat: Modèstia
L'acomodatici
5 - Control interpersonal
Desconexió: Passivitat
El passiu deslligat
6 - Sobrecompensació
Resignació: Fatalisme
El fatalista resignat
7- Violació de la
integritat
Repressió: Negligència
El reprimit negligent
8 - Deliri i compulsió
Dissociació: Desorientació
La persona dissociada
9 - Destructivitat
psicològica
Col·lapse emocional : Conducta despersonaltizada
El desaparegut

Veure SUBTIPUS