ENNEAGRAMES

En la tradició hebrea, l'ésser humà és designat com A.D.M. (Adam). Cabalísticament li correspon el número 9 (Aleph = 1, Daleth = 4, Mem = 40; 1+4+40 = 9). Per aixó, qualsevol aspecte psíquic o físic relacionat amb l'ésser humà pot plasmar-se en un enneagrama.